درمان بیماری های مغز و اعصاب

درمان بیماری های مغز و اعصاب
درمان سردرد,سردرد,داروی گیاهی,طب سنتی

سردرد

سردرد علل مختلفی دارد که می تواند یا تغییر یک باره مزاج باشد یا سردردی باشد که از شراکت با عضو دیگری به وجود آمده یا ممکن است بعضی علل دیگری داشته باشد که از این قرارند:

1.     علل بدون سابق ، مانند سردرد خماری یا سردردی که از خوردن چیزهای گرم مانند سیر و غیره به وجود آمده است ؛

2.     علل با سابقه؛

3.     سردردهایی که قبلاً روی داده و بعد تبدیل به بیماری شده است .

4.     علاوه بر این گاهی بعضی از خوردنی ها باعث سردرد می شوند ؛ مانند برخی ادویه ، مثل دارچین ختایی ، زعفران  ، دارچین ، هل  و همچنین کلیه ی داروهای تبخیری ، چه سرد باشد و چه گرم ، امّا اگر بعد از یک بخور سرد ، یک بخور گرم استشمام شود یا بر عکس آن ،می توان از بروز سردرد جلو گیری کرد .

5.     در فصل زمستان نیز سردرد زیاد است و اگر تابستان شمالی و کم باران باشد و پاییز جنوبی و پرباران باشد در زمستان سردرد زیادی است .

6.     جماع کردن ، آب ریزی زیاد ، خون ریزی و ورزش سخت باعث خشکی مزاج و سردرد می شود .

سردرد بر اساس جایگاه دردناک سر تقسیماتی دارد . گاهی نیمی از سر به درد می آید و گاهی جلو سر و گاهی جلو سر گاهی پشت سر و گاهی همه سر را دربر می گیرد . اگر همه سر را در بر گیرد و درد تسکین نیابد و عادت بیمار شود ، آن را سردرد کلاه خودی می نامند.

درمان

در درمان سردرد باید مانند سایر بیماری ها انگیزه ی آن را قطع کرد و ضد آن را به کار برد . علاوه بر آن چیزهایی هست که به درمان سردرد کمک می کند ؛ مانند کم خوردن و کم نوشیدن ، خواب زیاد و پرهیز از نوشیدن شراب ، امّا افراط در کم خوری ، سردرد گرم و سردرد مزمن را زیاد می کند . بهترین راه درمان سردرد آرامش و دوری از هر چیزی است که باعث سردرد می باشد ؛ مانند جماع و فکر کردن و غیره.

·      یکی از کارهایی که می تواند باعث تسکین سردرد شود ، مالش پاها است . این کار را باید آن قدر انجام داد تا سردرد رفع شود .

·      اگر سردرد بسیار شدید و مزمن و یا گرم و یا سرد است و می خواهیم داروی مالیدنی و ضماد برای درمان سردرد به کار ببریم ، باید موی سر را بتراشیم تا دارو بهتر اثر کند.

·      سردردی که تپش همراه دارد و گویی که نبض می زند به علت وجود ورم گرم یا سرد است . اگر ورم گرم است ، باید خنک کننده ها را به کار برد و یا در  گیجگاه زالو گذاشت . اگر ورم سرد است ، باید دارویی به کار برد که ورم را پراکنده کند ؛ مثل روغن گل و نعناع که با آن مخلوط شده . اگر سردرد تپشی شدّت یافت ، باید ریشه ی زرد چوبه را کوبید و سایید و با  روغن گل و سرکه مخلوط کرد .

سپس ابتدا سر را با آب و نمک شست و دارو را بر سر مالید.

درمان سردرد گرم بدون ماده و همراه ماده

مراد  از سردرد گرم بدون ماده ، سردردی است که برای مثال ناشی از آفتاب سوختگی است و منظور از همراه ماده ، سردردی است که از صفرا سرچشمه گرفته .

·      سردرد گرم به هرعلّتی که باشد ، باید خنک شود و بهترین کار آن است که روغن خالص گل را خنک کننده و بر سر بریزند . اگر جواب نداد ، باید افشره ی سبزی های سرد و سردی بخش را به آن اضافه کرد و بهتر است که بیمار روغن بنفشه یا شیر و روغن گل سرد شده را به بینی کشد و عطسه کند . در سردرد گرم اگر سرکه را با آب مخلوط کند و بنوشد ، مفید است .

·      اگر این سردرد ناشی از آفتاب سوختگی است این درمان ها به علاوه ی تغییر مسکن در مکان های خنک مفید است .

·      در همه ی انواع سردرد گرم بیمار باید از چیزهایی که او را تحریک می کند ؛ مانند فریاد زدن ، فکر کردن زیاد ، جماع کردن و گرسنگی دوری کند .

 

 

درمان سردرد سرد با ماده ی بلغمی یا سودایی و بی ماده

·      اگر سردرد سرد است ، باید پارچه ی گرم شده بر آن بندند و اگر بیمار به ویژه از سرمازدگی دچار سردرد شده باشد ، اگر مشکلی در پیش نباشد ، بهتر است که سر برهنه رو به آفتاب بنشیند و خوراکش را کم کند و خود را از فعالیت های بدنی و فکری دور کند و بدنش را گرم نگه دارد .

·      برای درمان سردرد سرد اگر مخلوط خاکستر و سرکه که بر سر بمالند مفید است . همچنین خوردن سیر هم علاج سردرد سرد است . اگر سردرد سرد همراه ماده ی بلغمی باشد ، باید خوراک را کمتر کرد و از ادویه هایی که باعث سردرد نمی شوند استفاده کرد . همچنین از مسکن های سردرد می توانم استفاده کرد .

·      اگر سردرد سرد همره با ماده ی سودایی باشد ، رگ زدن مفید است . همچینین دانه ی میخک علاج این گونه سردرد است .

·      بو کردن و استنشاق سیاه دانه ی بوداده برای درمانم سردرد سرد مفید است .

درمان سردرد خشک

·      برای درمان سردرد خشک باید غذاهای مقوّی و تری بخش ؛ مانند زرده ی تخم مرغ ، سوپ ، جوجه ی چاق ، کبک و تیهوبه بیمار داد . همچنین اگر داروهای تری بخش استنشاق کنند ؛ مثل روغن بادام و روغن کدو مفید است .

·      برای درمان این سردرد می توان از فالوده ی آبکی که از آرد و بار الک شده ی گندم یا جو و شکر سفید و روغن بادام یا کدو درست شده و آن را ضماد کرده و بر سر می گذارند ، استفاده کرد .

علاج سایر سردردها

·      اگر سردرد از استشمام بوی خشک باشد ، درمان آن استشمام خوش بوهای سرد است . برای مثال اگر سردرد از بوی مشک و زعفران باشد ، علاجش بوی کافور و صندل است .

·      اگر سردرد از بوی نامطبوع و بوی گند باشد ، باید از خشک بویی که مزاج آن مخالف مزاج آن بوی بد است ، استفاده کرد .

·      برای درمان سردرد ناشی از خمار باید معده را با اسکنجبین و تخم ترب اسکنجبین و افشره ی ترب تنقیه نمود و یا بیمار را واردار با استفراغ کرد .

·      اگر سردرد بر اثر جماع باشد ، چون جماع باعث خشکی مزاج می گردد، علاجش همان سردرد خشک است .

·      اگر سردرد ناشی از ضربه و یا افتادن از جایی است ، باید ابتدا درد را تسکین داد و یا اگر زخمی هست ، زخم را درمان کرد . چنین بیماری نباید حمام رود و یا شراب بخورد و یا دچار خشم و هیجان گردد . اگر جای درد شروع با آماس کرد ، باید سردی بخشی هایی مانند پوست انار یا گل انار یا عدس و یا گل محمدی را استعمال کرد .

·      اگر سردرد بر اثر ناتوانی و سوء مزاج باشد ، ابتدا باید سوء مزاج را علاج کرد و سپس سر را با داروهای مقوّی تقویت نمود.

·      اگر سردرد به علّت تب و یا سایر بیماری های شدید باشد ، دو حالت دارد : حالت اوّل اینکه با شدت یافتن تب ، سردرد شدید می شودو با فروکش کردن آن ، سردرد بر طرف می شود . حالت دوم اینکه با فروکش کردن تب ، سردرد باقی می ماند . علاج این سردرد روغن زیتون نارسیده مخلوط با روغن گل است یا روغن گل و سرکه که بر تمامی سر بمالند . اگر این کار در زمستان انجام شود ، باید مالیدنی را نیمه گرم کرد و در تابستان باشد ، باید آن را سرد نمود.

·      اگر سردرد بر اثر تغییر حالات روحی و شرایط بحرانی بیمار باشد ، چنان که بیمار تهوّع دارد و لب هایش می پرد و گیج است ، با اسکنجبین ولرم یا قی آوردنده های سرد به استفراغ و ادارش کرد واگر بیمار باد در پهلوها داشت ، مسهّل های خفیف مانند شربت آلو ، آلوی خیس شده در گلاب و قند را بعد از قرقره بخورد .

·      اگر سردرد بعد از خواب چرت زدن باشد ، ضماد خاکستر و سرکه بر روی گیجگاه ها بگذارند . بهترین خاکستر برای ساختن این ضماد ، خاکستر چوب انجیر است

 

صرع

 

صرع نوعی از بیماری است که اندام حساس را از حس و حرکت و استقامت باز می دارد ، اما این موقّتی بوده و کلّی نیست .

صرع بر دو نوع است ؛ یا یک دفعه می آید و یک دفعه دست بر می دارد ، یا اینکه بر بیمار غلبه می کند و باعث مرگ او می شود .

عواملی که باعث تشدید صرع می شوند عبارتند از : نوع خوراک ، مشروبات ، اشعه ی خورشید ، جماع زیاد ، بی تحرّکی ، با معده ی سیر ورزش کردن ، ترس ، صداهای مهیب و ناخود آگاه و روزه برای کسانی که معده ای ناتوان دارند .

·      افراد زیر آمادگی بیشتری برای بیماری صرع دارند :

1.     کودکان و نوجوانان ؛

2.     کسانی که مزاج مرطوب دارند و پر خورها ؛

3.     ساکنان سرزمین هایی که باد جنوبی در آن می وزد ؛

علایم صرع بدین قرارند : زردی زبان سبزی رگ های زیر زبان ، کندی حرکت زبان ، خواب های پریشان ، فراموش کار ی ، ترسویی ، یکّه خوردن ، حرف زدن با خود ، افسردگی ، خشم و برآشفتن .

اگر بیمار صرعی زود به هوش آمد و همین که به خود آمد ، دچار شرم شد و یا از داروهای قی آور ، قی نکرد و صرع تسکین یافت ، این نوع صرع سبک است و زیان کمتری دارد ، امّا تنگی نفس ، تشویش و اضطراب زیاد ، سکون و افسردگی طولانی بعد از صرع ، علایم صرع شدید است .

درمان

·      اگر مصروع بچه ی شیر خواره باشد ، شیر دهنده یاو باید غذای خوب و لطیف و مقوّی بخورد و از هر چیزی که باعث تولید شیر آبکی و یا شیر غلیظ می شود ، دوری کند و از جماع و بادار شدن دوری کند . باید بچه را از یکّه خوردن به علّت صداهی شدید و یک دفعه ای مانند صدای طبل و رعد و برق و غیره که باعث ترس او شود ، دور نگه داشت . همچنین باید بچه را از بی خوابی ، خشم ، ترس ، سرما ، گرما و سوء هاضمه حفظ کرد و او را قبل از غذا به نرمش های آهسته واداشت ، ولی پس از غذا نگذارند حرکت کند.

·      تمامی بیماران صرعی باید غذای خوب و مناسب و رطوبت دار بخورند . پرخوری نکنند و از سوء هاضمه بر حذر باشند . از خوردن شراب دوری کنند و به طور کلی بعد از حمام نوشیدن پرهیز نمایند . بیماران مذکور باید سر خود را از سرما یا گرمای شدید حفظ کنند و زیاد در حمام نمانند و از خوردن غذای قوی و گوشت غلیظ ، مانند گوشت گاو ، گوسفند ، بز و گوشت ماهی دوری کنند .

·      گوشت جوجه ، درّاج ، تیهو ، چکاوک ، بزغاله و آهو برای این بیماران ایرادی ندارد .

·      شیرینی و چربی برای این بیماران خوب نیست و باید از سبزی ها به خصوصی از کرفس دوری کنند ، اما اگر ناگزیر به مصرف سبزیجات باشند ، شاه تری و کاسنی مناسب است . همچنین از خوراکی های سنگین مانند شلغم ، ترب ، کلم و هویج بپرهیزند .

·      خواب زیاد در وسط روز و به طور کلّی خواب زیاد و به خصوص  خواب شکم پر و شب بیداری و بی خوابی زیاد برای مصروعان خوب نیست.

·      نوشیدنی مفید برای بیماران صرعی ، سکنجبین با پیاز دشتی است که با هر روز بنوشند .

·      بهتر است بیماران صرعی را به مکان که هوای مساعد و لطیف و خشکی دهنده داشته باشد ، انتقال دهند.

تعداد بازدید : 21246

همکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
ارسال نظر
نام  
ایمیل
وب سایت
نظر  

سونیا : سلام خسته نباشید.من سر دردو سر گیجه و حالت تهوع و... دارم دکتر بههم گفته که فشار بطنهای مغزت زیاد میخواستم ازتون سوال کنم که چهچیزایی برای بهتر شدن م بخورم وجه چیزایی نباید استفاده کنم. ممنونم.
حسین بختیاری : مطالب را آموزنده بود خوبی هستن میشه راجب کندی ذهن کودکان بیشتر توضیح بدین ممنون
ناهید : سلام من وقتی گل محمدی دم کردم یا بصورت خشک روی سالاد ریختم سر درد گرفتم یا بعد ار جرم گیری و حساس شدن دندانها سر درد می شدم اعصاب تحریک شده دندان میتوانند باعث سردرد شوند شاید ام اسی ها یکی از علتهایش تحریک اعصاب دندان و ناراحتی مغزی نخاعی شود
آخرین بازدید هامحصولات شفا طب نصیر
پر بازدیدترین مطالب


معرفی کلینیک ترک سیگار
قانون در طب(ابوعلی سینا)
روابط زناشویی
ترک سیگار
زوج درمانی
گیاهان دارویی
بیماریهای شایع پزشکی
آسیب های ورزشی
رازهای موفقیت
روانشناسی
مکتبخانه تندرستی
پوست و مو
رایحه درمانی
کوروش دادگر
جراحی پلاستیک
حتما بخوانید
یوگا
کاشت مو
تخصص های پزشکی
جراحی زیبایی بینی
چی بخوریم،چی نخوریم